• IndTech – en svensk paradgren i det tysta

Swedish IndTech

Det finns många teknologier som används för att göra industrin smartare. Många av dessa teknologier är utvecklade för andra branscher än industrin, men det finns också teknologier med ursprung från industrins behov. Begreppet IndTech är samlingsnamnet för teknologier som implementeras för att göra industrin smart.

Sedan mer än ett sekel är teknikexport en hörnsten i svensk ekonomi. När nu industrin digitaliseras blir stora teknikleverantörer grunden i ett svenskt marknadssystem med hundratals små och medelstora specialistföretag. IndTech i Sverige omsätter över 100 miljarder kronor (läs rapporten Swedish IndTech 2020). Om maskinbyggare och teknikkonsultföretagen räknas in, är siffran flera gånger större.

Den svenska branschen för digitalisering av industrin, Swedish IndTech, mäter sig storleksmässigt med basindustrin men har en väsentligt högre tillväxttakt. Swedish IndTech är en bransch som genom utvecklingssamverkan ger svensk industri fördelar och tidsförsprång samtidigt som teknikleverantörerna kan utveckla erbjudanden för världsmarknaden. Den globala marknaden för IndTech beräknas 2020 vara värd cirka 405 miljarder USD och växa med 7 procent per år.


Den 4:e maj presenterades den senaste rapporten kring Swedish IndTech och marknaden under ett digitalt event med inbjudna talare från processindustri, teknikleverantörer och andra intressenter på området. 

 

Publikationer

En kartläggning av tekniken, marknaden och Sveriges position inom leverantörsindustrin för industriell digitalisering. Med sekellång historia är industriell teknikexport en hörnsten i Sveriges ekonomi. När industrin nu digitaliseras utvecklas traditionen och ett nytt marknadssystem växer fram.

Läs rapporten här →

Syftet med denna studie är att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som förändringskraft, samt att skapa ett internt underlag för PiiAs framtida utvecklingssatsningar där AI kan beskrivas som nästa fas av industrins digitalisering.

Läs rapporten här →

Rapporten knyter an till projektet Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige. Rapporten syftar till att analysera hur olika tillväxtområden påverkar de strategiska utmaningar som svenskt näringsliv och samhälle står inför.

Läs rapporten här →

Om oss

Ny teknologi möjliggör smartare, säkrare och mer klimateffektiva lösningar för industrin. Sverige har en hög innovationsgrad och vi tar generellt snabbt till oss av nya arbetssätt och lösningar. Vi har absolut en chans att bli världsledande gällande klimateffektiv processindustri och vi ser ett stort intresse från andra länder av att lära sig mer om våra industrier och hur de tillämpar ny teknologi. Vi arbetar därför tillsammans för att sprida ”den svenska modellen” och hur svenska bolag arbetar med IndTech.

Blue Institute främjar forskning och kunskapsutveckling inom marknad, företagande och organisation samt verkar för ökad förståelse om ledarskapets roll i förändringar och för samhällsekonomisk tillväxt.

Besök Blue Institute

Automation Region skapar förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Besök Automation Region

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA har som mål att se till att processindustrin har de avancerade IT- och automationslösningar som behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen mer effektivt än sina konkurrenter på världsmarknaden.

Besök PiiA

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om Swedish IndTech.

Catarina Berglund

Processledare Automation Region

Örjan Larsson

Senior Advisor Blue Institute

Författare av rapporten Swedish IndTech 2021

Peter Wallin

Programchef strategiska innovationsprogrammet PiiA