Swedish IndTech

Det finns många teknologier som används för att göra industrin smartare. Många av dessa teknologier är utvecklade för andra branscher än industrin, men det finns också teknologier med ursprung från industrins behov. Begreppet IndTech är samlingsnamnet för teknologier som implementeras för att göra industrin smart.

Sedan mer än ett sekel är teknikexport en hörnsten i svensk ekonomi. När nu industrin digitaliseras blir stora teknikleverantörer grunden i ett svenskt marknadssystem med hundratals små och medelstora specialistföretag. IndTech i Sverige omsätter över 100 miljarder kronor (läs rapporten Swedish IndTech 2020). Om maskinbyggare och teknikkonsultföretagen räknas in, är siffran flera gånger större.

Den svenska branschen för digitalisering av industrin, Swedish IndTech, mäter sig storleksmässigt med basindustrin men har en väsentligt högre tillväxttakt. Swedish IndTech är en bransch som genom utvecklingssamverkan ger svensk industri fördelar och tidsförsprång samtidigt som teknikleverantörerna kan utveckla erbjudanden för världsmarknaden. Den globala marknaden för IndTech beräknas 2020 vara värd cirka 405 miljarder USD och växa med 7 procent per år.

Den 4:e maj presenterades den senaste rapporten kring Swedish IndTech och marknaden under ett digitalt event med inbjudna talare från processindustri, teknikleverantörer och andra intressenter på området.