Om oss

Ny teknologi möjliggör smartare, säkrare och mer klimateffektiva lösningar för industrin. Sverige har en hög innovationsgrad och vi tar generellt snabbt till oss av nya arbetssätt och lösningar. Vi har absolut en chans att bli världsledande gällande klimateffektiv processindustri och vi ser ett stort intresse från andra länder av att lära sig mer om våra industrier och hur de tillämpar ny teknologi. Vi arbetar därför tillsammans för att sprida ”den svenska modellen” och hur svenska bolag arbetar med IndTech.

Blue Institute främjar forskning och kunskapsutveckling inom marknad, företagande och organisation samt verkar för ökad förståelse om ledarskapets roll i förändringar och för samhällsekonomisk tillväxt.

Besök Blue Institute

Automation Region skapar förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Besök Automation Region

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA har som mål att se till att processindustrin har de avancerade IT- och automationslösningar som behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen mer effektivt än sina konkurrenter på världsmarknaden.

Besök PiiA