Silicon Valley

Woman hand touching The metaverse universe,Digital transformation conceptual for next generation technology era.

IndTech är en svensk paradgren. Genom den industriella utvecklingen har industribolagen blivit allt duktigare på att utveckla teknologi anpassad till industrin, och att anpassa befintlig teknologi efter industrins behov. Detta gör industrins produktion smartare och säkrare för både anställda och omgivningen. Med rätt teknologi och rätt metoder blir industrin mer resurseffektiv och mer hållbar. Vi ser samtidigt att mycket av den nya teknologin utvecklas i Silicon Valley och är övertygade om att samarbeten mellan bolagen kommer leda till starkare bolag och bättre lösningar. 

Under 2020 startade ett samarbete mellan Automation Region, det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Nordic Innovation House – Silicon Valley för att knyta samman bolag i Sverige med bolag i Silicon Valley. Vi kallade insatsen ”Nordic IndTech.” Under året utvecklades samarbetet och flera digitala möten arrangerades för att bygga nätverk och utbyta kunskap. Hösten 2021 startar nästa steg i projektet ”Swedish IndTech – insats Silicon Valley”. Ett nätverk har börjat byggas mellan bolagen, och detta kommer stärkas och utvecklas genom ytterligare diskussioner och samarbeten.

Porträtt av en kvinna

Malin Rosqvist, Projektledare

Västerås

Strategiska innovationsprogrammet PiiA

Catarina Berglund

Västerås

Processledare Automation Region